Goniądz dn. 08.09.2010 r.

 

 

INFORMACJA

W SPRAWIE PISEMNEGO  PRZETARGU  OFERTOWEGO

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pisemnego na  sprzedaż 49 sztuk drzew  „na pniu” z działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 433, 435/1, 436/1, 436/2 w miejscowości Goniądz, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. Podlaskie,
gatunek: topola – 48 sztuk, wierzba – 1 sztuka.

Burmistrz Goniądza, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Została wybrana oferta złożona przez Oferenta:

 

P.P.H.U Paweł Chojnowski

ul. Łomżyńska 20, 18-414 Nowogród

 

za cenę  netto 7.700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych) + podatek VAT 1.232,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści dwa złotych).

Wybrana oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium: cena i jest najkorzystniejszą, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wymagania określone przez Sprzedającego.

 

 

Burmistrz Goniądza

 

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-09-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-09-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-09-08