Goniądz, dnia  18.11. 2011 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108z późn. zm.)   informuje, że      w dniu  10  listopada 2011 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38   został przeprowadzony :

1)  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej we wsi  Szafranki, oznaczonej nr  geodezyjnym 169/2  o powierzchni 0,0168 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie  prowadzi księgę wieczystą  KW  LM1G/00019009/4.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono  1 osobę.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu  - 0

Cena wywoławcza wynosiła 3500 zł netto.

Najwyższa  cena osiągnięta w przetargu  - 3550 zł netto.

Nabywcą działki będącej przedmiotem przetargu został Pan Mirosław Ostapkowicz.

 

2)  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Białosuknia, oznaczonej nr geodezyjnym 60 o powierzchni 0,1100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi Księgę Wieczystą  KW Nr LM1G/00019027/6.

Cena wywoławcza wynosiła 5700 zł netto.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa  w  przetargu  -  0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu  - 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni  ( od dnia 18 .11.2011 r. do dnia 24.11.2011 r.)  oraz zostaje  opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-11-18

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-11-18

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-11-18