Goniądz, dnia  3 kwietnia 2013 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.)   informuje, że      w dniu  3 kwietnia 2013 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego  w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego  52 na działce oznaczonej  nr geodezyjnym 1165/7 o powierzchni 0,1023 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Grajewie prowadzi Księgę Wieczystą  KW Nr LM1G/00020742/4

cena wywoławcza nieruchomości –  60 000 zł

najwyższa cena  osiągnięta  w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu – 0  (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni  ( od dnia 04 kwietnia 2013 r. do dnia 10 kwietnia 2013 r.)  oraz  na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-04-04

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-04-04

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-04-04