Goniądz, dnia  16.01. 2012 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.)   informuje, że      w dniu  12  stycznia 2012 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38   został przeprowadzony :

1)  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej we wsi  Dawidowizna, oznaczonej nr  geodezyjnym 1619            o powierzchni 0,3300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie  prowadzi księgę wieczystą  KW  Nr 19005.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono  5 osób.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu  - 0

Cena wywoławcza wynosiła 3600 zł.

Najwyższa  cena osiągnięta w przetargu  -28000 zł.

Nabywcą działki będącej przedmiotem przetargu został Pan Kazimierz Kramkowski.

 

2) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego        w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego  52 na działce oznaczonej  nr geodezyjnym 1165/7       o powierzchni 0,1023 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi Księgę Wieczystą  KW Nr LM1G/00020742/4 zakończył się wynikiem negatywnym – do przetargu nie przystąpił  żaden uczestnik.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni  ( od dnia 16.01.2012 r. do dnia 23.01.2012 r.)  oraz  na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-01-16

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-01-16

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-01-16