Goniądz, dnia  22.03.2012 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.)   informuje, że      w dniu  14 marca 2012 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38   został przeprowadzony :

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2  położonego w Goniądzu przy ul. Słowackiego 8, na działce  oznaczonej nr  geodezyjnym 642/2                o powierzchni 0,0545 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie  prowadzi księgę wieczystą  KW  Nr LM1G 00038485/3.

Do przetargu dopuszczono  - 1 uczestnika.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu  - 0

Cena wywoławcza wynosiła 42.000,00 zł.

Najwyższa  cena osiągnięta w przetargu  -42.420,00  zł.

Nabywcą lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu zostali  Anna i Radosław  małż. Gawędzcy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni  ( od dnia 22.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.)  oraz  na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-03-22

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-03-22

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-03-22