Goniądz, dnia 18.05.2015 r.

 

 

 

 

Informacja

 

o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego
na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm), informuję, że do godz. 10.00 dnia 18.05.2015 nie wpłynęła żadna oferta w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pisemnym na najem lokalu gastronomicznego w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu ogłoszonego dnia 17.04.2015 r. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert.

 

             

 

Kierownik MOWiR

 

Grzegorz Mocarski

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-05-19

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2016-07-04

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-05-19