Goniądz, dnia 28.10.2010 r.

 

INFORMACJA

Burmistrza Goniądza o wyniku przetargu

Zgodnie z dyspozycją § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.         w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) informuje, że  w dniu 21 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 został zorganizowany i przeprowadzony : 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

- składającej się z działek nr 567/4, 567/6, 566/1, 566/2  o powierzchni 1,0830 ha, dla których Sąd Rejonowy w Grajewie  prowadzi KW Nr 35 394, Nr 20 742, położonej we wsi Osowiec.

Cena wywoławcza wynosiła  - 406.800,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu -  0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informacje podaje się do publicznej wiadomości , wywieszając w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni  ( od dnia 29.10.2010 r. do 04.11.2010 r. ) oraz zostaje opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Metryka strony

Udostępniający: DW

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-10-29

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-10-29

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-10-29