Goniądz, dnia 20 lipca 2011 r.

 

INFORMACJA

 o wyniku przetargu

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z dyspozycją § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) informuje, że

Ogłoszony  na dzień 20 lipca  2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - składającej się z działek nr 567/4, 567/6, 566/1, 566/2  o powierzchni 1,0830 ha, dla których Sąd Rejonowy w Grajewie  prowadzi KW Nr 35 394, Nr 20 742, położonej we wsi Osowiec

zakończył się wynikiem negatywnym – do przetargu  nie przystąpił żaden uczestnik.

 

 

 

 

 

Informację      wywieszono    na     tablicy

ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Goniądzu

w dniach od 21.07.2011 r. do 27.07.2011 r.

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-07-21

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-10-20

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-07-21