Goniądz, dnia 17.06.2011 r.

OŚ.6040.13.10.2011

I N F O R M A C J A

o rozstrzygnięciu postępowania

 

            Burmistrz Goniądza informuje, że na zaproszenie z dnia 07.06.2011 r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz” oferty złożyły następujące firmy:

 

1.      „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy,
za kwotę brutto 31 513,68 zł, w tym ceny jednostkowe brutto:

- demontaż – 3,81 zł/m2

- odbiór, transport i unieszkodliwienie – 345,00 zł/Mg

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium oceny ofert (ceny brutto) – 100 pkt.

2.      MPO Sp. z o.o. ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok, za kwotę brutto 37 957,25 zł, w tym ceny jednostkowe brutto:

- demontaż – 5,40 zł/m2

- odbiór, transport i unieszkodliwienie – 388,80 zł/Mg

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium oceny ofert (ceny brutto) – 83 pkt.

3.      PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok,
za kwotę brutto 35 064,58 zł, w tym ceny jednostkowe brutto:

- demontaż – 5,40 zł/m2

- odbiór, transport i unieszkodliwienie – 345,60 zł/Mg

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium oceny ofert (ceny brutto) – 89,87 pkt.

 

W wyniku oceny złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Środowisko
i Innowacje” Sp. z o.o.  Dobrów 8, 28-142 Tuczępy na kwotę 31 513,68 zł brutto i została wybrana na Wykonawcę usługi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz”.

 

z up. Burmistrza

 mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

 

Otrzymują:

1)      „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy,

2)      MPO Sp. z o.o. ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok,

3)      PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok.

Metryka strony

Udostępniający: M.Bernatowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-06-20

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-06-20

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-06-20