Goniądz, dnia 9 grudnia 2011 r.

 

INFORMACJA

 o wyniku przetargu

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z dyspozycją § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) informuje, że

ogłoszony  na dzień 8 grudnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego  w Goniądzu przy ul. Słowackiego 8, na działce oznaczonej nr geodezyjnym  642/2 o powierzchni 0,0545 ha

zakończył się wynikiem negatywnym – do przetargu  nie przystąpił żaden uczestnik.

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-12-09

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-12-09

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-12-09