Goniądz, dnia  02.10.2015 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.)   informuje, że      w dniu  24 września 2015 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38   został przeprowadzony  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

 

1. nieruchomości  zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym położonej             w Goniądzu, oznaczonej nr  geodezyjnym  945 o powierzchni 0, 0374 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV  Wydział Ksiąg Wieczystych   prowadzi księgę wieczystą  KW  Nr LM1G/00005684/8.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości - 43000,00 zł

Najwyższa  cena osiągnięta w przetargu  - 43450,00  zł

Liczba  osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu  - 0

Nabywca nieruchomości – Sławomir Janicki

 

2. nieruchomości niezabudowanej  położonej w Goniądzu, oznaczonej  nr geodezyjnym 848/8 o powierzchni 0,0265 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019234/0.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 10500,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

Liczba osób dopuszczonych do  uczestnictwa w przetargu- 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0

Nabywca nieruchomości - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

3.  lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 18                       o powierzchni użytkowej 28,9 m2z przynależną piwnicą  o powierzchni  7 m2 oraz udziałem wynoszącym 3590/35550, dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW Nr LM1G/00035705/1.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -14000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Liczba osób niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu - 0

Nabywca nieruchomości - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni  ( od dnia 02.10.2015 r. do dnia 08.10.2015 r.)        oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl  .

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-10-02

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-10-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-10-02