Goniądz, dnia 17 lipca 2015 r.

 

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu

Burmistrz Goniądza zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2004 r.  Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 9 lipca 2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 został przeprowadzony   przetarg ustny nieograniczony na  oddanie w dzierżawę :

1) nieruchomości gruntowej położonej obręb Wólka Piaseczna oznaczonej nr geodezyjnym  887, 889, 891, 245 o powierzchni 1,88 ha, stanowiącej własność  Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019015/9.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – równowartość pieniężna  7 dt żyta rocznie Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

2) nieruchomości gruntowej położonej obręb Wólka Piaseczna – łąki różnych wsi oznaczonej nr geodezyjnym 234, 235 o powierzchni 5,64 ha, stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie  prowadzi  księgę wieczystą  KW Nr LM1G/00019031/7.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego- równowartość pieniężna 19 dt żyta rocznie

Najwyższa cena czynszu dzierżawnego  osiągnięta  w przetargu – równowartość pieniężna 19,57 dt żyta rocznie

Liczba osób  dopuszczonych do przetargu – 5

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Dzierżawca nieruchomości – Florian Bekielewski

 

3) nieruchomości gruntowej położonej obręb Wólka Piaseczna – łąki różnych wsi oznaczonej nr geodezyjnym 495 o powierzchni 8,50 ha, stanowiącej  własność  Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019031/7.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – równowartość  pieniężna 30 dt żyta rocznie

Najwyższa cena  czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu – równowartość pieniężna 30,30 dt żyta rocznie

Liczba osób dopuszczonych do przetargu-  5

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu  - 0

Dzierżawca nieruchomości – Łukasz Zawistowski

 

4) nieruchomości gruntowej położonej  obręb Wólka Piaseczna – Szaciły, Mociesze oznaczonej nr 1 o powierzchni 1,51 ha, stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00010012/8.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – równowartość pieniężna  5 dt żyta rocznie

Najwyższa cena czynszu  dzierżawnego osiągnięta w przetargu- równowartość pieniężna 5,05 dt żyta rocznie

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Dzierżawca nieruchomości – Andrzej Tałałaj

 

Niniejszą informację  podaje się do publicznej wiadomości  wywieszając  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni ( od dnia 20.07.2015 r. do dnia 27.07.2015 r.) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl  .

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-07-20

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-07-20

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-07-20