Goniądz, dnia 17 lipca 2015 r.

 

INFORMACJA

 o wyniku przetargu

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z dyspozycją § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.) informuje, że

ogłoszony  na dzień 9 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  na czas oznaczony 5 lat  - położonego  w Goniądzu, Plac 11 Listopada, przystanek PKS  

zakończył się wynikiem negatywnym – do przetargu  nie przystąpił żaden uczestnik.

Niniejszą informację    podaje się do publicznej  wiadomości wywieszając w siedzibie Urzędu   Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni ( od dnia 20.07.2015 r. do dnia 27.07.2015 r.) oraz na stronie internetowej  w Biuletynie Informacji Publicznej http:// bip.um.goniadzwrotapodlasia. pl   . 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-07-20

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-07-20

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-07-20