Goniądz, dnia 16 maja 2012 r.

 

INFORMACJA

 o wyniku przetargu

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z dyspozycją § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.) informuje, że

ogłoszony  na dzień 15 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego  w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego 52, na działce oznaczonej nr geodezyjnym  1165/7 o powierzchni 0,1023  ha

zakończył się wynikiem negatywnym – do przetargu  nie przystąpił żaden uczestnik.

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-05-17

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-05-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-05-17